0

સેક્સ પછી છોકરી પહેલો શબ્દ કયો બોલે gujarati adult jokes

સેક્સ પછી છોકરી પહેલો શબ્દ કયો બોલે?
મજા આવી ગઈ.
ના.
આઈ લાવ યુ.
ના.
.
.
.
મારી ચડ્ડી ક્યાં ગઈ??

Rating: 2.0/5. From 2 votes.
Please wait...

allnewallpaper

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *