0

2017 Gujarati Kavit Sher Kailas Pandit

Gujarati Kavit Sher Kailas Pandit

દિલવાળા સાથે દૂનિયાને કોઈ યોગ નથી સંયોગ નથી,
આસુંને વહાવી શું કરવું રડવાનો કંઈ ઉપયોગ નથી.
મજબુર થઈને હસવું એ કંઈ શોખ નથી ઉપભોગ નથી,
જીવવુ તો પડે છે કારણકે મૃત્યુના કોઇ સંજોગ નથી.
– કૈલાસ પંડીત. 

No votes yet.
Please wait...

allnewallpaper

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *