forex trading competition 0

2017 Mariz Gajal Sher Gujarati SMS

Mariz Gajal Sher Gujarati SMS

here આ મહોબ્બત છે કે છે એની દયા કહેતા નથી, એક મુદ્દત થઇ કે તેઓ હા કે ના કહેતા નથી. બે જણાં દિલથી મળે તો એક મજલીસ છે “મરીઝ”, દિલ વિનાં લાખો મળે એને સભા કહેતા નથી. -મરીઝ. 

forex handel erfahrungen